Κατηγορία Δανειστικές Βιβλιοθήκες

Δανειστική Βιβλιοθήκη Πηγών Νέστου

Δανειστική Βιβλιοθήκη Πηγών / Δήμος Νέστου, Καβάλα

Στόχος της βιβλιοθήκης μας είναι η διάδοσή της φιλαναγνωσίας στον τόπο. Σημαντική βοήθεια στο έργο μας, πρόσφερε η βιβλιοθήκη της Ξάνθης με δωρεά βιβλίων καθώς και πολίτες που μας ενίσχυσαν αντίστοιχα.
Δανειστική Βιβλιοθήκη Βαλτεσινίκου

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ

Η Δανειστική βιβλιοθήκη Βαλτεσινίκου διοικείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και διαθέτει εσωτερικό κανονισμό ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης και η ασφάλεια των βιβλίων της.